Mit kapott a hívő?

1996. október 27, vasárnap

Alapige

„Amikor eljött az idő teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.”
1996. november 03, vasárnap

Alapige

„Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul.”
1996. november 10, vasárnap

Alapige

„Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.”
1996. november 17, vasárnap

Alapige

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen.” „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljessé legyen.”
Jn 14,27; 15,11
1996. november 24, vasárnap

Alapige

„Péter pedig ezt mondta neki: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.” Jézus felelvén ezt mondta: „Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy apját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit énértem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna: most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.”