Elizeus

1988. február 04, csütörtök

Alapige

És Illés elmenvén ottan, megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott tizenkét járom ökörre, és ő maga a tizenkettedikkel volt. És Illés hozzá ment, és az ő kabátját reá tette. És ő otthagyván az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta: Kérlek, hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek. És ő azt mondta: menj, térj vissza, csak gondold meg, hogy mit cselekedtem veled. És elmenvén őtőle, vett azután egy pár ökröt, levágta azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván megfőzte azok húsát, és a népnek adta, és ettek. És fölkelvén elment Illés után, és szolgált neki.
1988. február 11, csütörtök

Alapige

Aháb halála után Moáb elpártolt Izráeltől. Ahazjá Samáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta: Menjetek, és kérdezzétek meg Baalzebúbot, Ekrón istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből! Ekkor az Úr angyala így szólt a tisbei Illéshez: Indulj, menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk: Talán nincs Isten Izráelben, hogy ti Baalzebúbot, Ekrón istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az Úr: Nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni! Ezzel Illés elment! Amikor a követek visszatértek a királyhoz, megkérdezte tőlük: Miért tértetek vissza? Azok így feleltek neki: Egy férfi jött velünk szembe, és ezt mondta nekünk: Menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki elküldött benneteket, és így szóljatok hozzá: Ezt mondja az Úr: Talán nincs Isten Izráelben, hogy te Baalzebúbhoz, Ekrón istenéhez küldesz, hogy megkérdezd őt? Ezért nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni! Ő megkérdezte tőlük: Milyen volt annak a férfinak a külseje, aki veletek szembe jött, és ezeket mondta nektek? Azok így feleltek neki: Szőrből készült ruha volt azon a férfin, és bőröv övezte a derekát. A király ezt mondta: A tisbei Illés volt az. Ekkor elküldte Illéshez egyik parancsnokát ötven emberével. Ez fölment hozzá, mert Illés a hegy tetején tartózkodott, és így szólította meg: Istenembere! A király azt parancsolja, hogy jöjj le! Illés így felelt az ötven ember parancsnokának: Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emésszen meg téged ötven embereddel együtt! Ekkor tűz szállt le az égből, és megemésztette őt ötven emberével együtt. A király elküldte hozzá egy másik parancsnokát is ötven emberével, aki így szólította meg: Isten embere! Azt üzeni a király, hogy jöjj le azonnal! De Illés így felelt nekik: Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emésszen meg téged ötven embereddel együtt! Ekkor Isten tüze szállt le az égből, és megemésztette őt ötven emberével együtt.