Cím Alapige Lekciócsökkenő sorrend Sorozat Dátum Hang
A SZENTLÉLEK MUNKÁJA Lukács 1,39-45. - - 1993. 05. 30. -
VÁDOLTÁK ŐT Lk 23,10 - - 1996. 04. 05. Hang file
A FILIPPI BÖRTÖNŐR ApCsel 16,19-34 - - 1999. 11. 04. Hang file
KANTATE VASÁRNAP Fil 3,12-14 és Zsolt 103,1-2 - - 2009. 05. 24. -
A HIT PAJZSA Ef 6,16 - - 1997. 02. 27. Hang file
EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK (RÓMAI L. 4.) Róm 15,1-7; Gal 6,1-5 - Római levél 1981. 11. 15. Hang file
​​​HOGY VELE LEGYENEK Mk 3,13-15 - Jézussal egy hajóban 2004. 02. 22. Hang file
EMLÉKEZZ VISSZA AZ ÚTRA… 1Kor 2,1-5 - - 2010. 08. 26. -
UDVARIASSÁG VAGY SZERETET? Lk 7,36-50 - - 2002. 08. 22. Hang file
HIÁBA, VAGY NEM HIÁBA? Zsolt, 127,1-2; 1Kor 15,58 - - 1982. 12. 31. Hang file
JÉZUS NAGYSÁGA Jn 18,1-11 - - 2005. 03. 25. Hang file
VÁRAKOZÁS ÉS SZERETET Mt 24,13. - - 1994. 12. 11. -
Munka és őrség Neh 4,5-17 - Nehémiás 1979. 05. 03. -
X. APÁTLAN EMBERISÉG? Lk 15,17-18 - Tékozló fiú 1975. 10. 12. Hang file
HALOTTAK NAPJÁN ApCsel 5,1-11 - - 2006. 11. 02. Hang file
ÁLOM VAGY VALÓSÁG? Jn 5,24 - - 2009. 01. 18. Hang file
AZ ÚR ELŐTT ÁLLVA 2Krón 20,13-19 - Jósafát 1998. 04. 30. Hang file
MEGERŐSÍTETTE AZ ÚRBAN 1Sám 23,13-18 - - 1997. 08. 24. Hang file
ERŐ ÁRADT BELŐLE Mk 5,21-43. - - 1995. 09. 07. Hang file
TERMÉKENY ÉLET Kol 2,6-7 - - 2000. 09. 21. Hang file
MINDVÉGIG ÁLLHATATOSAN Neh 6,1-4. 10-13 - - 2008. 05. 29. Hang file
AZ OLAJAT PÓTOLNI KELL Máté 25,1-13 - - 1994. 11. 27. -
4. A SZABADÍTÓ ISTEN 2Móz 14,9-15 - Ki a mi Istenünk? II. 2005. 09. 21. Hang file
KI MENNYIT LÁT HÚSVÉTBÓL? Jn 20,1-10. - - 1995. 04. 16. Hang file
ÖRÖMET TALÁLJ! 5Móz 26,11. (I. rész) - - 1995. 07. 09. Hang file

Oldalak