Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
A SZÜLŐK TARTOZNAK ... 2Kor 12,14. - - 1994. 09. 11. -
FÉLBEMARADT KERESZTYÉNEK Lukács 14,25-35 Zsolt 66 - 1993. 03. 07. -
OLTÁRT ÉPÍTETT AZ ÚRNAK 1Móz 8,15-22(20) és 9,12-13. - - 1993. 08. 01. -
A KERESZTYÉN ÉLET ÁLLOMÁSAI Ef 2,1-10 - - 2010. 08. 22. -
HÁLAADÁS ÉS DICSŐÍTÉS Neh 12,27-43 - - 2000. 05. 21. -
HIÁNYPÓTLÁS Lk 1,13-14. - - 1994. 12. 18. -
Kezdjük el az építést! Neh 2,11-20 - Nehémiás 1979. 02. 08. -
KEGYELEM ÉS KÜLDETÉS Róm 1,1-7. - - 1994. 04. 28. -
A HÁZASTÁRSAM ELFOGADÁSA - - - 2010. 02. 13. -
A PÁSZTOR HANGJA János 10,1-5 - - 1992. 10. 11. -
MIT ÉPÍT RÁ? 1Kor 3,10-11. - - 1995. 10. 09. -
Ki hol lakjék Neh 11 - Nehémiás 1979. 11. 09. -
ELIZEUS ELHÍVÁSA 1Kir 19,19-21 - Elizeus 1988. 02. 04. -
CSAK TEREÁD NÉZÜNK 2Krón 20,12 2Krón 20,1-13 - 1990. 01. 01. -
AZ EGYHÁZ ÉPÍTÉSE Ef 4,11-16 Zsolt 86,1-13 - 2010. 06. 06. -
ENGEDELMESSÉG Róma 6,16-18 1Sám. 15,19-23 - 1993. 01. 17. -
MI LETT NIKODÉMUSSAL? Jn 7,40-53, 19,38-42. - - 1993. 09. 26. -
AZ ELENGEDÉS TUDOMÁNYA 1Kor 7,29-31 - - 1979. 10. 14. -
VILÁGOSSÁG FIAI 1Thess 5,1-11. - - 1994. 11. 03. -
AZ ÍTÉLŐ ÉS A KEGYELMES ISTEN 1Móz 6,13-19 - - 1993. 06. 27. -
VALLÁSOSSÁG ÉS HIT Márk 12,28-34. - - 1995. 08. 30. -
A HŰ ÉS BÖLCS SZOLGA Máté 24,44-51 - - 1992. 12. 13. -
HALÁLA ÁLTAL… Kol 1,19-22 - - 2010. 04. 02. -
Támadások kereszttüzében Neh 6,1-9 - Nehémiás 1979. 05. 31. -
MEGNYITOTTA SZÍVÉT Ap.Csel 16,11-15. - - 1994. 09. 18. -

Oldalak