Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
JÖVŐ ÉS JELEN Jeremiás 29,1-14 - - 1992. 12. 06. -
AZ OLAJAT PÓTOLNI KELL Máté 25,1-13 - - 1994. 11. 27. -
JÉZUS ÉS PÉTER Lk 22,54-71 - - 1993. 04. 09. -
FÉLBEMARADT KERESZTYÉNEK Lukács 14,25-35 Zsolt 66 - 1993. 03. 07. -
Holtponton Neh 4,4 - Nehémiás 1979. 04. 26. -
A KERESZTYÉN ÉLET ÁLLOMÁSAI Ef 2,1-10 - - 2010. 08. 22. -
JÉZUS AZ EGYHÁZ FEJE Ef 1,17-23 Kol 1,17-23 - 2009. 09. 13. -
A PÁSZTOR HANGJA János 10,1-5 - - 1992. 10. 11. -
MIT AKAR ISTEN? Jn 3,16. - - 1993. 09. 24. -
VÁRAKOZÁS ÉS SZERETET Mt 24,13. - - 1994. 12. 11. -
NAGY FÉLELEM - NAGY ÖRÖM Lk 2,8-12 Lk 2,1-7 - 1988. 12. 25. -
HALLGATUNK-E AZ ÚR SZAVÁRA? Jer 42,5-16 - - 1991. 11. 17. -
A HÁZASSÁG VÁLSÁGAI I. Zsid 12,12-17. - A házasság válságai 1980. 08. 10. -
Harc a bűn ellen - mindvégig Neh 13 - Nehémiás 1979. 11. 22. -
HALÁL ÉS MEGHALÁS 2Tim 4,6. - - 1973. 11. 04. -
ENGEDELMESSÉG Róma 6,16-18 1Sám. 15,19-23 - 1993. 01. 17. -
Díszdoktori kinevezés köszönő levlél Lukács 17,10 2Tim 3,14-16 - 2017. 01. 30. -
AZ EGYHÁZ ÉPÍTÉSE Ef 4,11-16 Zsolt 86,1-13 - 2010. 06. 06. -
MEGEMLÉKEZETT ISTEN NOÉRÓL 1Móz 8,1-14. - - 1993. 07. 25. -
A FELTÁMADÁS REMÉNYSÉGE 1Thess 4,13-18. - - 1994. 10. 27. -
HÁLAADÁS ÉS DICSŐÍTÉS Neh 12,27-43 - - 2000. 05. 21. -
CSAK RÁD TEKINTÜNK 2Krón 20,4-6. 12. - - 2009. 02. 25. -
Az ige hatása Neh 8 - Nehémiás 1979. 07. 26. -
A HŰ ÉS BÖLCS SZOLGA Máté 24,44-51 - - 1992. 12. 13. -
MENNYIT LÁTSZ A VALÓSÁGBÓL? Mt 26,1-16. - - 1994. 03. 24. -

Oldalak