X. APÁTLAN EMBERISÉG?

1975. október 12, vasárnap

Sorozat: 

Hangfelvétel: 

Alapige

17. Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! 18. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.