I. AMI ELVESZETT

1975. szeptember 14, vasárnap

Sorozat: 

Hangfelvétel: 

Alapige

7. Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.